Kooli põhiväärtused

ARENG


TURVALISUS


KOOSTÖÖ


HOOLIVUS


VASTUTUS

Häädemeeste koolis on oluline iga lapse individuaalne ja mitmekülgne ARENG, millele aitavad kaasa kompetentsed ja professionaalsed õpetajad.

Oleme rahuliku õpikeskkonnaga TURVALINE kogukonna kool, kus tehakse KOOSTÖÖD ning kus valitseb HOOLIVUS, vastastikune austus ja positiivne eluhoiak.

Igaühel on VASTUTUS oma õppimise, käitumise ja tegude, oma kooli ja kodukoha ning ümbritseva looduse hoidmise ja väärtustamise eest.