Häädemeeste Keskkool sai 2023. aastal ProgeTiigri toetuse „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid“.

Projekt nr 2014-2020.1.03.22-0542: “Virtuaal- ja liitreaalsuskomplektide soetamine Häädemeeste Keskkooli”

Projekti kaudu soetati koolile kaheksa virtuaalreaalsusprillide komplekti, mille abil saame lõimida erinevaid aineid ning muuta tunde virtuaalreaalsusega mängulisemaks ja huvitavaks.

Häädemeeste Keskkool soetas õppeainete lõimimiseks ning õpihuvi kasvatamiseks kaheksa ClassVR peaseadmete komplekti. Virtuaal- ja liitreaalsus püüab igas vanuses õpilaste tähelepanu ning muudab tunnid meedejäävaks. ClassVR on innovaatiline terviklahendus koolidele. Tänu VR ja AR seadmetele on võimalik tõsta õpilaste teadmiste meelespidamist 75%-ni; suurendada õpilaste kaasatust visuaalse õppimise tundidega; tõsta õpilaste eksamitulemusi kuni 20%. Projekti eesmärki aitavad täita IT-tugiõpilased.

Projekti tulemusena saavad õpilased vahetu elamuse erinevatest kohtadest, nähtustest ning tegevustest, millega nad pole elus kokku puutunud või sellega, mis reaalsuses oleks võimatu. Samuti toimub projekti tulemusena mitmete õppeainete lõimimine omavahel ja ka päris eluga. Õpilased saavad mitmekülgse õpikogemuse.

Oleme loonud 8 erinevat tunnikava, mis on lõimitud erinevate ainetega ja on kasutatavad kõikide ClassVR komplektidega.