Häädemeeste Keskkooli missioon:

HÄÄDEMEESTE KESKKOOLI MISSIOONIKS on pakkuda iga lapse jaoks turvalist ja arendavat kasvukeskkonda. Koolis on hooliv, loovuse arengut toetav õhkkond. Õpetamine ja kasvatamine on võrdselt olulised. Loodus, kodukoht, rahvuslikud traditsioonid on meile tähtsad.


Häädemeeste Keskkooli visioon:

HÄÄDEMEESTE KESKKOOLI VISIOON on, et Häädemeeste Keskkooli õpilane ja õpetaja on hooliv, vastutustundlik ning tahab õppida ja areneda.