SPORDIKESKUS AVATUD KOOLIPÄEVA JOOKSUL ÕPILASTELE. TEISTELE KÜLASTAJATELE ALATES KELL15.00. Telefon 44 30 783. Meiliaadress spordisaal@haademeeste.ee

RAAMATUKOGU AVATUD: E – R 7.50 – 14.50
telefon 44 64 382, mob 5152140

e-mail ave.varik@haademeeste.edu.ee

RAAMATUKOGU AJALUGU:

 • Esimene raamat fondis arvel 30.03.1956.
 • Keskkooliks muutumise aastal 1958 fondis 1209 raamatut.
 • Raamatukogus on töötanud L. Sieberk, L. Kallas, E. Männik, E. Joonsaar, Ü. Suuk (Trofimov), E. Pensa, E. Arumäe, M. Pruul.
  Alates 2020. aasta sügisest toimetab raamatukogus Ave Varik.
 • Pikka aega paiknes raamatukogu 26 m2 klassiruumis, mis ilmselgelt oli kitsas 400 lugeja jaoks.
 • 1999. a ehitati välja uus raamatukogu keelteklassi ja õpetajate töötoa ühendamisel – pindala 70 m2.
 • 2003. õa algul paigaldati raamatukokku õpetaja töökohaarvuti ja loodi internetiühendus. Arvuti saadi Tiigrihüppe toel projektikonkursi „Arvuti kooliraamatukogule” kaudu. Projekti kirjutas arvutiõpetaja E. Miisna.
 • 2003. a sügisest saadi tarkvaraprogramm ARX- Raamat 7, kuhu sisestati metoodiline kirjandus, teatmeteosed, õpikud ja uuem osa põhifondist.
 • 2005. a renoveeriti koolimaja ja raamatukogule kohandati lisaks 40 m2 fondiruum.
 • 2006.a novembrist arvuti ja interneti kasutamise võimalus ka õpilastel.
 • 2008/09 aruandluses on kooliraamtukogus arvel üle 14 000 teaviku ja üle 8000 õpiku.
 • 2020. a sügisest mindi üle raamatukoguprogrammile RIKS, kuhu sisestatakse jõudumööda kogu raamatukogu.

VÕIMALUSED:

Raamatukogu lugemistoas  saab läbi viia tunde, kasutada teatmeteoseid, sõnastikke, lugeda ajalehti ja ajakirju, kasutada arvutit ja internetti ning mängida lauamänge.

2020. a on saadaval järgmised ajalehed ja ajakirjad: Postimees, Pärnu Postimees, Õpetajate Leht, Haridus, Akadeemia, Horisont, Värske Rõhk, Eesti Naine,  Kaitse Kodu, Täheke, Hea Laps, Eesti Loodus, Tennis, Jalgpall.

Ajalehti säilitame 2 viimast aastakäiku, kohalikku ajalehte Koduvald/Liiviranna ja väljaannet Häädemeeste Elu säilitame kõiki numbreid.

Raamatukogus on näitused ja uuema kirjanduse väljapanekud; võimalusel esitleme õpilaste käsi- ja  kunstitöid.

TÄNU:

Raamatukogule on annetanud ja kinkinud raamatuid Enda Kallas, Peeter Sõrmus, Leida Kallas, Helve Künnapas, Milvi Männik, Ivi Muhu, Asta Song, Vaino Kallas, Tiit Merenäkk, Sirje Sari, Eesti Vabariigi Valitsus, Haridus- ja Teadusministeerium, Pärnu Maavalitsuse haridusosakond, Häädemeeste Raamatukogu, Kanada Eesti Naiste Selts, Emakeele Selts jt.