ÕPILASTE ROHETEHNOLOOGIA TEADLIKKUSE SUURENDAMINE HÄÄDEMEESTE KESKKOOLIS

Projekt nr Kliima.7.01.22-0083

Projekt kestis vahemikus septembris 2022 – september 2023 ning selle eesmärk on olnud, et Häädemeeste Keskkoolis on suurenenud õpilaste teadlikkus rohetehnoloogiast, jäätmete liigiti sorteerimisest ja ringmajandusest. Õpilased on teadlikumad mullast, selle tekkest, tähtsusest ja kasutamisest.

Kõige tähtsam eesmärk on olnud, et Häädemeeste Keskkoolis toimub ringmajandus, sh biojäätmete käitlemine läbi kompostimise.

Häädemeeste Keskkoolis puudusid varem võimalused jäätmete liigi sorteerimiseks. Tänu projektile on see nüüd olemas!

Oluline on, et projekti käigus sai rajatud kooliaeda biojäätmete kogumiseks kastid ning biojäätmed saab viia ringlusse: kasutada tekkivat mulda kooliaias.

Projekti toetas Eesti riik.

Keskkonnainvesteeringute keskus
Fail:Kliimaministeeriumi logo.png – Vikipeedia

Häädemeeste Keskkooli keskkonnahariduslikud  õppekäigud  2023-2024 õppeaastal

Projekti number on RE.4.05.23-0827

Häädemeeste Keskkooli keskkonnahariduslikud  õppekäigud  2022-2023 õppeaastal

Projekti number on  RE.4.05.22-0142

Häädemeeste Keskkooli keskkonnahariduslikud  õppekäigud  2021-2022 õppeaastal

Häädemeeste valla haridusasutuste keskkonnahariduslikud  õppekäigud  2020-2021 õppeaastal

Asutus  Projekti tegevusedKlassid   AegÕppeprogramm
Häädemeeste KeskkoolÕppekäik RMK Sagadi Looduskooli7.,8.,9.klass September 2020  Õppeprogrammid (3) “Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal“  
Häädemeeste KeskkoolÕppekäik TÜ Loodusmuuseumisse               Õppekäik Emajõe Lodjaseltsi4.klass         5. klass       6..klass Aprill 2021Õppeprogramm “Troopiliste vihmametsade loomastik“ – 4.klass   Õppeprogramm“ Meie Läänemeri“ – 5.klass   Õppeprogramm“ Kuidas elad Emajõgi?“ – 6.klass   Programmid paralleelselt
Häädemeeste KeskkoolÕppekäik Tallinna Loomaaeda1.-3.klass Mai 2021Õppeprogramm  „ Jääkaru ja Arktika elustik“ – 1.klass “Loomad erinevates elukeskkondades“ – 2.klass “Loomad erinevates elukeskkondades“ – 3.klass Programmid paralleelselt

Häädemeeste valla haridusasutuste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides   2019-2020 õppeaastal . Häädemeeste kool TEGEVUSED 

Asutus

 

Projekti tegevused

Klassid

 

Aeg

Õppeprogramm

Häädemeeste Keskkool

Õppekäik Energia Avastuskeskusesse

8.klass

September 2019

Õppeprogramm

“Aristotelese töötuba. Optika“”

Häädemeeste Keskkool 

 

Õppekäik Tallinna Botaanikaaeda

6.-klass

7.klass

Õppeprogrammid:

6.klass – „Fotosüntees ja hingamine“

7.klass – „ Loodusvööndid ja kliimavöötmed“

Häädemeeste Keskkool ja Metsapoole PK

Õppekäik Tartu Observatooriumisse

Häädemeeste kooli 9.klass ja

Metsapoole PK

7.-8. liitklass ja 9. klass

November 2019

Õppeprogrammid „Kosmosetehnoloogia“  2 programmi kahele grupile paralleelselt

Häädemeeste Keskkool

Õppekäik EMÜ Võrtsjärve õppekeskusesse

4.-5.klass

Mai 2020

Õppeprogramm “Veeselgrootud“

2 programmi kahele grupile paralleelselt

Häädemeeste Keskkool

Õppekäik Matsalu RP

1.-3.klass

Mai 2020

Õppeprogramm “Kevadine linnuelu Matsalus“

2 programmi kahele grupile paralleelselt

Häädemeeste Keskkooli õpilaste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2018/2019 õppeaastal

Asutus

 

Projekti tegevused Klassid Aeg Õppeprogramm
Häädemeeste Keskkool Õppekäik MTÜ Tipu Looduskooli 10.-12.klass 20. september 2018 Õppeprogramm

“Maastiku killustumine ja mitmekesisuse kaitse”

Häädemeeste Keskkool  ja

Metsapoole PK

Õppekäik Kohtla kaevandusparki Häädemeeste kooli 8.-9.klass

Metsapoole

6.-9. klass

12.oktoober 2018

Õppeprogramm “Pruun kuld“.

Häädemeeste Keskkool Õppekäik Hellenurme Veskimuuseumisse

1.-3.klass Aprill 2019

Õppeprogramm „Veest leivani”

Häädemeeste Keskkool ja

Tahkuranna LAK

Õppekäik RMK Nõva Külastuskeskusesse Häädemeeste kooli 4.-5.klass

Tahkuranna LAK 4.-5.klass

Mai 2019 Õppeprogramm „ Maa, mis tõuseb merest“
Häädemeeste Keskkool Õppekäik EMÜ Võrtsjärve õppekeskusesse 6.-7.klass Mai 2019 Õppeprogramm “Eesti kalad. “


Häädemeeste Keskkooli õpilaste osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2017/2018 õppeaastal

KIK projekt nr. 13346

KIK toetus 2903,16

Projekti tegevused

 

Klassid Aeg Õppeprogramm
Õppekäik Tartu Observatooriumisse 9-12. klass

Oktoober 2017

Õppeprogramm “Kosmosetehnoloogia“

Õppepäev Tartus ja Tartumaal

4-5.klass TÜ Loodusmuuseum

6.klass TÜ Botaanikaaed

4-6.klass

Märts 2018

Õppeprogrammid TÜ loodusmuuseumis:

4. klass “Troopiliste vihmametsade loomastik”

5.klass „Meie Läänemeri“

6.klass samal ajal TÜ Botaanikaaias,  õppeprogramm „Tarbetaimed ja taimedelt meie toidulauale“

Õppepäev TTÜ Särghaua Õppekeskuses

7. ja 8.klass

Aprill 2018

Õppeprogramm ” Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad”.

Õppepäev Pernova Hariduskeskuses 1- 3.klass

Mai 2018

Õppeprogrammid:

1.klass ” Magnet ja energia“

2.klass “ Organismide rühmad“

3.klass „ Elektrivool“

***

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas  Häädemeeste Keskkooli  keskkonnateadlikkuse projekti “ Keskkonnahariduslikud õppekäigud Häädemeeste Keskkoolis 2016-2017 õppeaastal“  4088,57   euroga.   Projekt viiakse läbi  käesoleval õppeaastal septembrist 2016- maini 2017

Õppekäigud viiakse  läbi Keskkonnateadlikkuse programmi raames. Programm  toetab riiklikul õppekaval põhinevat keskkonnahariduslikku  aktiivõpet. Projektijuht on Eeva Noni.

Projekti käigus osalevad kõik 1-12.klassi õpilased õppekäikudel erinevates loodushariduskeskustes läbiviidavates õppeprogrammides.

Projekti tegevused Klassid Aeg Õppeprogramm
Õppekäik TTÜ Särghaua õppekeskusesse ja Puhta Vee Teemaparki 10,11,12. klass 23.september 2016 Õppeprogramm ” Kivimid ja mineraalid” – 3 tundi

Õppeprogramm” Pandivere kõrgustik, nitraaditundlik ala ja elu maal nuhvliga”  – 2 tundi

Õppekäik Kohtla kaevandusparki 8. ja 9. klass 04.oktoober 2016 Õppeprogramm “Pruuni kulla jahil“ – 4,5 tundi
Õppekäik TÜ Loodusmuuseumisse 5,6,7 klass Märts 2017

kuupäev täpsustamisel

Õppeprogramm “Loomastiku mitmekesisus” – 5.kl

Õppeprogramm “Meie Läänemeri” – 6.kl

Õppeprogramm “Roomajad Eestis ja maailmas” – 7.kl

Programmid samaaegselt 3*45 min

Õppekäik Tallinna Loomaaeda 1.ja 3. klass Aprill 2017

kuupäev täpsustamisel

Õppeprogramm “Loomaaed – erinevad elukeskkonnad” –

2*45 min

Õppekäik Elistvere loomaparki ja Jääaja keskusesse 2. ja 4.klass Mai 2017

kuupäev täpsustamisel

Elistvere Loomapargi õppeprogramm ” Eesti sõralised Elistveres” – 2 tundi

Jääaja keskuse õppeprogramm „Kas mammut on karvane elevant? – 2*45 min,  klassid töötavad paralleelselt

Täpsem info antakse õpilastele vahetult enne õppekäiku.

***

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas  kevadel 2015  Häädemeeste Keskkooli  keskkonnateadlikkuse projekti “ Keskkonnateadlikkust arendavad õppekäigud Häädemeeste Keskkoolis“  4187   euroga.

Õppekäigud viidi  läbi Keskkonnateadlikkuse programmi raames. Programm  toetab riiklikul õppekaval põhinevat keskkonnahariduslikku  aktiivõpet. Projektijuht on Eeva Noni.

Käesoleva õppeaasta   keskkonnaharidusliku projekti  läbiviimise eesmärgiks oli tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust ja  arendada  õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamist  praktiliste õppetegevuste kaudu. Projekti käigus osalesid kõik 1-12.klassi õpilased õppekäikudel erinevates loodushariduskeskustes läbiviidavates õppeprogrammides. Õppeprogramme viisid läbi oma eriala spetsialistid. Õppeprogrammid lepiti kokku projekti koostamise käigus, teemade valikul lähtuti õppekavast. Läbiviidud õppekäigud ja õppeprogrammid olid järgmised:

12.oktoober 2015

1.ja 3. klass

õppekäik Pärnusse. Keskkonnaameti õppeprogramm „Vesi linnaruumis“

2.ja 4.klass

õppekäik Pärnusse. Keskkonnaameti õppeprogramm „Jäätmed linnaruumis“

05.november 2015

  1. klass

Jääaja keskus. Õppeprogramm “Jääajajärgne loodus ja inimene Eestis”

EMÜ Võrtsjärve Õppekeskus. Õppeprogramm “Eesti mageveekalad. Kalade morfoloogia ja määramine; dihhotoomse määraja põhimõtted”.

10-12.klass

EMÜ Võrtsjärve Õppekeskus. Õppeprogramm” Eesti mageveekogude põhjaloomad. Veeselgrootud”.

Tartu Observatoorium. Õppeprogramm “Kosmosetehnoloogia”

11.märts 2016

7-8. klass

Jääaja keskus. Õppeprogramm “Jääaeg-maa arengu lahutamatu osa” ja ” Liustike pärandus Eestimaa pinnal”.

Tartu Ülikooli Loodusmuuseum. Õppeprogrammid ” Roomajad” ja “Loomastiku mitmekesisus”.

25.aprill 2016

2.ja 4.klass

Elistvere Loomapark. Õppeprogramm ” Eesti sõralised Elistveres”.

  1. mai 2016

1.ja 3.klass

Soomaa Rahvuspark. Keskkonnaameti õppeprogramm ” Koprapere aastaring”

31.mai 2016

5- 6.klass

Tallinna Loomaaed. Loomaaia õppeprogramm” Vesi kui elukeskkond”. Tutvumine loomaaia püsikollektsiooniga.

Tallinna Botaanikaaed.  Botaanikaaia õppeprogramm “Sissejuhatus taimede paljunemisse ja levimisse”.

***

Õppeekskursioon Lõuna-Eestisse

  1. mail 2013 osalesid 53 Häädemeeste Keskkooli II ja III kooliastme õpilast keskkonnaalases projektis “Häädemeeste kooli õpilaste õppeekskursioon Lõuna-Eestisse”. Projekti käigus osalesid õpilased RMK Kiidjärve Looduskeskuse õppeprogrammis “See lummav sipelgariik”, tutvusid Pokukoja tegemistega ja läbisid Pokumaa taimede õpperaja. Lisaks külastati Taevaskoja maastikukaitseala ja Piusa koobastiku kaitseala.

Õppeekskursiooni käigus saadi palju uusi teadmisi Lõuna-Eesti loodusest ja sealse looduse eripärast. Tegevustes osalemise käigus õpiti väärtustama meid ümbritsevat looduskeskkonda ja selle kaitsmise vajalikkust.

Projekti tegevused toetasid põhikooli riikliku õppekava läbivat teemat“ Keskkond ja jätkusuutlik areng“.

Projekti läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projektijuht Eeva Noni

***

Algklassiõpilased avastusretkel looduses

  1. mail 2013 viidi läbi järjekordne keskkonnateemaline projekt“ Häädemeeste kooli algklassilapsed avastusretkel looduses“.

Projekti tegevuste käigus viidi läbi loodushariduslik aktiivõppepäev Elistvere loomapargis, Jääaja keskuses ja Tilleoru matkarajal.

Avastusretkel tutvuti Elistvere loomapargis elavate loomadega ja Tilleoru matkaraja ääres kasvavate taimedega ning looduslike vaatamisväärsustega. Jääaja keskuses osaleti loodushariduslikus programmis „Kas mammut on karvane elevant?“ ning tutvuti keskuse ekspositsioonidega.

Projekti tegevused olid tihedalt seotud põhikooli riikliku õppekava läbiva teemaga “ Keskkond ja jätkusuutlik areng“.

Projekti läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projektijuht Eeva Noni

***

Loodusõppelaager Põhja-Kõrvemaal

19 Häädemeeste Keskkooli III kooliastme õpilast osalesid 10-11. mail 2013 keskkonnaalases projektis ” Loodusõppelaager Põhja-Kõrvemaal”.

Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal Pikkjärve ääres toimunud laagris said õpilased praktilisi oskusi metsas käitumise, eksimise ja hädaolukorras toimetuleku kohta. Tegevuste käigus tutvuti Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala taimestikuga, läbiti matkarajad Kõrvemaa maastikukaitseala metsas ja rabamaastikul ning Jussi sihtkaitsevööndis, õpiti orienteeruma ja looduse märke tundma, saadi teadmisi inimese käitumise mõjust keskkonnale. Matkateel läbiti Kõnnu Suursoo raba läbiv matkarada. Matkaraja teele jäid Pikkjärv, Paukjärv, 2 vaatetorni, rabamaastik ja männimets. Aktiivõppetegevuste käigus pandi proovile tähelepanelikkus, täpsus ja leidlikkus ja teoreetilised teadmised.

Kogu programmi tegevused olid tihedalt seotud põhikooli riikliku õppekava läbiva teemaga “Keskkond ja jätkusuutlik areng”.

Loodusõppelaagri läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projektijuht Eeva Noni

***

Projekt “Keskkonnatingimuste uuring Häädemeeste Keskkoolis“

Oktoobris 2012 viisid Häädemeeste kooli III ja gümnaasiumiastme õpilased läbi keskkonnaalase uuringu koolis ja kooli lähiümbruses. Uuringu läbiviimiseks, edaspidisteks uuringuteks ja praktiliseks õppetegevusteks loodusainete õppekavas, muretseti Häädemeeste koolile spetsiaalsed õppeotstarbelised andmekogumisvahendid koos erinevate anduritega. Õpetajatele viidi läbi ka esmane seadmete kasutajakoolitus. Uuringu käigus viisid õpilased läbi erinevaid mõõtmisi ja kogutud andmete alusel valmis kirjalik esialgne ülevaade meie kooli ja lähiümbruse keskkonnaalasest hetkeseisust, mis on paberkandjal tutvumiseks olemas kooli raamatukogus.Muretsetud kaasaaegsed õppevahendid aitavad kaasa loodusainete õppekavade omandamisele läbi praktiliste õppetegevuste. Tegemist on jätkusuutliku projektiga ja õpilased saavad edaspidi jätkata taolisi uuringuid ja mõõtmisi õppetöö käigus.

KIK 2012 uuringu fail: Link

Õppevahendite soetamist ja uuringu läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

***

Lodjaretk

10.-11. mai 2012 toimus projekti “Keskkonnanädal  Häädemeeste Keskkoolis” raames lodjaretk Emajõe Suursoosse ja Piirissaarele. Lodjaretkel osales 32 õpilast, projekti toetas KIK. Projektijuht Eeva Noni. Lodjaretke käigus osaleti Emajõe-Suursoo loodusõppe programmis “Maa täis vett”. Läbiti Looduskeskuse õpperada ja tehti kaasa lodjaretk Piirissaarele. Lodjaretke käigus tutvuti Emajõe-Suursoo märgaladega ning tehti ringkäik Piirissaarel. Maikuu jooksul külastasid õpilased bioloogia aine raames Tolkuse raba ja tutvusid kohaliku rabamaastiku ja veestikuga. Keskkonnanädala projekti väljundina valmis loodusfoto näitus soodest ja märgaladest, mis on eksponeeritud vaatamiseks kõigile huvilistele Häädemeeste Keskkoolis. Valik pilte üleval ka kooli kodulehel.

Kool tänab Keskkonnainvesteeringute Keskust, kes rahastas projekti.

***

Õppepäev Tartus

  1. aprillil 2012 toimus 4.-6. klassi õpilaste õppepäev Tartu Tähetornis ja AHHAA keskuses. Õppepäeva toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Projektijuht Eeva Noni. Õppepäeva raames osalesid õpilased Tartu Tähetorni õppeprogrammis, tutvusid AHHAA keskuse ekspositsioonidega ja osalesid keemiateatri etendusel.

***

Õppematk Saaremaale

30.-31. mai 2011 toimus õppeekskursioon Saaremaale Viidumäe looduskaitsealale ja Vilsandi Rahvusparki. Osales 40 põhikooliõpilast, projekti toetas KIK. Projektijuht Eeva Noni

KIK – Keskkonnainvesteeringute Keskus