Eelmisel nädalal oli palju juttu liivlastest ja sellega seonduvalt ka meie headest naabritest lätlastest. Täname kõiki, kes kooliõuel lehvinud liivi lipust innustust said ning tegid ettepaneku, et meie kool võiks heade naabritega rohkem seotud olla. Otsustasime, et meie koolis hakkavad kõik õpilased ja õpetajad  õppima liivi ja/või läti keelt. Täpsema info saadame peagi.

* Eelmisel nädalal:

  • Taaskord saame kogu koolipere poolt KIITA ja TÄNADA meie toimekat õpilasesindust, kes korraldas neljapäeval 28. märtsil noorematele õpilastele põneva aarete jahi. Juhuse abil koostatud võistkondades said õpilased kulgeda mööda Häädemeestet ning proovile panna end lõbusates väljakutsetes. Raja lõpus ootas kõiki magus aare. Selliste mängude juures on tore näha, kuidas arenevad õpilaste meeskonnatöö oskused.  See oli suurepärane sissejuhatus Ülestõusmispühade tähistamisele. Aitäh korraldajatele ja osavõtjatele!
  • Eelmisel nädalal, s.o 26.märtsil toimus kooli hoolekogu koosolek.

* Sel nädalal:

1. aprill  Koolikotivaba päev

2. aprill  Vanemuise teatri ja ERM-i külastus (8. – 10. klass).

2. aprill  Maakondliku kirjanduse- ja teatriteemalise mälumängu poolfinaal. Osalevad 6. klassi õpilased: Grete Lepik, Kärt Sillaots, Mirjam Marii Näär, Kristiana Murulauk, Grettelis Vesik ja Helis Mitt.

3. aprill kell 8.00 – 15.00 4.- 6.kl KIKi õppekäik C.R.Jakobsoni talumuuseumisse ja Särghaua õppekeskusesse.

3. aprill  Külas Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õpetajad.

4. aprill  1.- 3. klass teatris Estonia vaatamas muusikali „Pipi Pikksukk“

5. aprill   Playback

KIIDAME JA TÄNAME

27. märtsil toimus maakondlik bioloogia olümpiaad. Kiidame kõiki osalejaid: Kristiana Murulauk, Grete Lepik, Jass-Joann Tali, Chris-Kennet Leetsaar, Ragnar Pesor, Jesper Muhu, Laura Laine, Getter Juurikas. Täname õpetajaid: Ele Linkmann, Kaja Kübar ja Ülle Valgi.

* Eelinfo:

9. aprill   Eesti keele elektrooniline katseeksam 9. klassile.

11.aprill kell 13 esitab Tahkuranna Lasteaed-Algkooli näitering Häädemeeste seltsimajas meie 1.-3. klassi õpilastele näidendi „Jussikese seitse sõpra“.

12. aprill  Kevadtrall valla noortele (spordikeskuses 7. – 12. klassi õpilastele)

15. – 19. aprill. Erasmus+ õppereis Hispaaniasse. Osalevad Viktor Koop, Aigi Treumuth, Karl-Eerik Valtmäe, Iiris Valtmäe, Hendrik Allikas, Jass Joann Tali, Karolin Saarts.

16. aprill  12.klassi lõpukell

22. aprill  Eesti keele riigieksam 12. klassile.

25. – 27. aprill 9.klassi lõpureis Leetu.

2. mai  Inglise keele riigieksam 12. klassile.

2. mai  Riigikaitse väljasõit Tapale. Osaleb 10.klass.

9. mai kell 10-13.30 1.-2. kl KIKi õppekäik Pernova hariduskeskusesse

5. – 12. mai  Erasmus+ raames külalised Saksamaalt Schottenist Vogelsbergi koolist.

12. mai – 25. mai  Getter Juurikas ja Timmu Kiiver vahetusõpilastena Saksamaal Schottenis Vogelsbergi koolis.

14. mai kell 13.00 – 14.30 Tulevaste 1.klassi õpilaste tutvumine kooliga. 

15. mai kell 12.15  Muusikakoolist Olavi Kõrre näppepillide eriala õpilaste kontsert 1. – 6. klassi õpilastele.

22.mai kell 13.00 – 14.30 Tulevaste 1.klassi õpilaste tutvumine kooliga. 

23. mai  Matemaatika riigieksam 12. klassile.

23. mai  3. klass ja 7. klass KIKi õppekäigul Lilli Looduskeskuses

25. mai  Perepäev

27. mai  9.kl lõpukell

28. mai kell 13.00 – 14.30 Tulevaste 1.klassi õpilaste tutvumine kooliga. 

29. – 31. mai   Riigikaitse välilaager 10. klassile

30. mai  12. klassi koolieksam.

31. mai  9. klassi eesti keele lõpueksam.

3. juuni kell 8.00 7. klassi komplekseksam

4. juuni 8. klassi loovtööde kaitsmine (7.klass vaatlemas)

5. juuni 11. klassi õpilasuurimuste/praktiliste tööde kaitsmine (10.klass vaatlemas)

6. juuni Põhikooli lõpueksam matemaatikas

6. juuni Kas spordipäev või klassiekskursioonide päev?

7. juuni 13.00 Õppenõukogu

11. juuni  Lõpuaktus 1. – 8. klassile ja 10. – 11. klassile

12. juuni  Põhikooli lõpueksam – valikaine

13. juuni  Põhikooli lõpueksam – inglise keel suuline

18. juuni kell 13.00 Õppenõukogu

21. juuni Lõpuaktused: 9.klass kell 12 ja 12. klass kell 15.