20. mai 2024

* Eelmisel nädalal:

Kolmapäeval 15. mail toimus 1. – 5. klassi õpilastele Muusikakoolist Olavi Kõrre näppepillide eriala õpilaste kontsert. Suur tänu muusikutele, kes esinesid ja andsid meile väga huvitava kontserdi! Lisaks Olavi Kõrrele: Johannes Allikas, Hans-Kristjan Piirsalu, Aire Kallas-Maddison, Maron Maddison, Anette-Marie Õis, Andrek-Aron Artma, Jan-Oskar Tali.

Reedel 17.mail oli meil koolis külas Tartu Ülikoolist Rändav Bioklass, kes viis läbi 10. ja 11. kl. õpilastele bioloogia õpitoa.

KIIDAME JA TÄNAME

4. juunil toimub Pärnus maakondlik õpilaste tunnustamine, s.o tänupäev. Õpetajate poolt esitatud kandidaadid: Grete Lepik, Helena Pärna, Getter Juurikas, Laura Laine, Marcus Maddison, Anette-Marie Õis, Timmu Kiiver, Jürgen Pinta, Evelin Kurm, Rute Marie Maddison, Klen Liiva, Andreas Artma, Alison Moora. Arutelu ja hääletuse tulemusena otsustati juhtkonna koosolekul, et maakondlikule õpilaste tänupäevale lähevad Häädemeeste Keskkoolist: 

Helena Pärna – väga hea õppeedukusega õpilane, kes lõpetanud ka Häädemeeste Muusikakooli. Osalenud edukalt olümpiaadidel: sel õppeaastal saavutas maakondlikul emakeele olümpiaadil 9. kl õpilaste hulgas 2. koha ning 7. klassis saavutas maakonnas emakeele olümpiaadil 3. koha.

Getter Juurikas – väga hea õppeedukusega ja suure lugemishuviga, sõbralik õpilane, kaasõpilaste suhtes hooliv ja tolerantne. Sel õppeaastal esindanud kooli ajaloo- ja bioloogialümpiaadil. Maakondlikul kunstiolümpiaadil saavutas eelmisel õppeaastal põhikooliastmes 2. koha.

Alison Moora – pikaajaline kooli õpilasesinduse liige, väga tubli abiline Erasmus+ projektides. Olnud edukas konkurssidel ja olümpiaadidel: saavutanud luulekonkursil „Koidulauliku valgel“ maakonnas gümnaasiumiõpilaste hulgas 1. koha, inglise keele olümpiaadil maakoolide 11. kl õpilaste hulgas 2. koha, maakondlikul geograafiaolümpiaadil gümnaasiumiõpilaste hulgas 3. koha.

Pühapäeval 19. mail sõitis tagasi koju Schottenisse Lennert Patsch, kes oli Erasmus+ projekti raames 2 nädalat meil vahetusõpilasena. Koduteel ei olnud ta kiidu- ja tänusõnadega kitsi – ta kiitis väga meie kooli, meie õpilasi ja õpetajaid. Meie õpetajad viivad läbi toredaid tunde, meie õpilased on väga sõbralikud ja toit kooli sööklas on väga maitsev. Ta lubas kindlasti tulla tagasi!

* Sel nädalal:

12. mai – 25. mai  Getter Juurikas ja Timmu Kiiver vahetusõpilastena Saksamaal Schottenis Vogelsbergi koolis.

20. mail kell 13.30 – 15.45 toimub Pärnus Pernova loodusmajas 7. kl õpilastele GPS mäng. Osalevad 7. kl õpilased Jass-Joann Tali, Renate Kurm ja Pauliine Antson ning õpetaja Ülle Valgi.

22.mai kell 13.00 – 14.30 Tulevaste 1.klassi õpilaste tutvumine kooliga. 

23. mai  Matemaatika riigieksam 12. klassile.

23. mai  3. klass ja 7. klass KIKi õppekäigul Lilli Looduskeskuses

23. mai 13.00 ÕE koosolek – kokkuvõtlik vaade lõppevale kooliaastale

24. mai 16.00 Hoolekogu koosolek

25. mai kell 9.00 – 12.30  Perepäev. Toimub Kablis. Klassijuhatajad jagavad õpilastele infot, kus iga klass perepäeva alustab (kas küla põhja- või lõunaosas või küla keskel). Samuti info transpordi kohta.

* Eelinfo:

27. mai  9.kl lõpukell

27. mai  Muusikakoolis erialaeksamid

28. mai kell 13.00 – 14.30 Tulevaste 1.klassi õpilaste tutvumine kooliga. 

29. – 31. mai   Riigikaitse välilaager 10. klassile

30. mai  12. klassi koolieksam.

31. mai  9. klassi eesti keele lõpueksam.

31. mai – 1. juuni  8. klassi reis Hiiumaale

1. juuni 13.00  Muusikakooli kevadkontsert Treimanis

3. juuni kell 8.00  7. klassi komplekseksam

3. juuni kell 8.00  11. klassi õpilasuurimuste/praktiliste tööde kaitsmine (10.klass vaatlemas)

4. juuni 8. klassi loovtööde kaitsmine (7.klass vaatlemas)

4. juunil Maakondlik õpilaste tänupäev  

5. juuni  10. kl üleminekueksam

6. juuni  Põhikooli lõpueksam matemaatikas

6. juuni  Klassijuhataja päev

7. juuni 13.00 Õppenõukogu

8. juuni  III Maakoolide hariduskonverents Avinurmes

10. juuni  Õppereis neile, kelle õpitulemused väga head ja kellel head tulemused olümpiaadil/konkursil/võistlusel maakondlikul tasandil

11. juuni  Lõpuaktus 1. – 8. klassile ja 10. – 11. klassile

11. juuni 8.kl kooliöö

12. juuni  Põhikooli lõpueksam – valikaine

13. juuni  Põhikooli lõpueksam – inglise keel suuline

17. juuni kell 15  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine Kabli seltsimajas. Kutsutud need õpilased, kelle lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 4,5.

17. juuni  Õpetajate koostööpäev Susimetsas.

18. juuni kell 13.00 Õppenõukogu

21. juuni Lõpuaktused: 9.klass kell 12 ja 12. klass kell 15.