Sihtasutus Archimedes rahastab Noortekohtumiste projekti, mille kirjutasime kahasse Sillamäe noortekeskusega Ulei.

Projekti eesmärgid:

-integreerida eesti ja vene keelt kõnelevaid noori omavahel suhtlema ja koostööd tegema;

-anda noortele võimalusi oma võtmepädevuste (omaalgatuslike, organiseerimis-ja kunstioskuste) arendamiseks ja analüüsiks läbi  huviala ja keskkonasäästliku tegutsemise.

-tugevdada sõprussuhteid ja arendada koostööd sarnaste huvidega noorte vahel Sillamäe linnast ja Häädemeeste alevist.

-sisustada aktiivsete tegevustega noorte vaba aega.

Kunst ühendab noori

Häädemeeste Keskkooli kaheteistkümnele noorele avanes võimalus osaleda noortekohtumiste projektis Sillamäe kunstihuviliste eakaaslastega. Noortekohtumised tegi eriliseks see, et osalevate õpilaste emakeel oli erinev ja nii saadi harjutada nii eesti kui vene keelt. Kaheosalist projekti toetasid SA Archimedese noorteagentuur, Eesti Noorsootöö keskus, Haridus-ja Teadusministeerium ning Hasartmängumaksu Nõukogu.

Projekti esimene kohtumine toimus 13.-17. juunil Sillamäel, huvikeskuses „Ulei“, kus  saadi üksteisega tuttavaks ning kogeti muudele tegevustele lisaks liivamaalitehnikat, loodusvärvide valmistamist ja kividele maalimist.

Teist korda kohtuti  25.-29. juunil Häädemeeste vallas Rannakodus, kus möödusid sisukad päevad. Tegutseti nii rühmas, kui erinevat emakeelt kõneleva paarilisega. Noored  külastasid koos Kabli RMK looduskeskust, kus joonistati väljavalitud looma- või linnutopist, maalisid vabas õhus rannamaastikku, kujundasid mälestuseks järjehoidja ja teostasid posteri teemal „Meie ühine Eesti“. Viimase ülesande juures oli vajalik paarilisega töö sisulise poole üle arutlemine ja vaatamata keelelisele takistusele said noored ülesandega väga edukalt hakkama. Peamiste teemadena tõid noored esile Eesti looduskeskkonda, suhteid inimeste vahel ja neid ühendavaid huvisid, nagu kunst ja muusika. Posteri autorid selgitasid enda töö sisu teistele oma emakeeles. Kõikidest valminud töödest seati noortekohtumise jooksul üles ilmekaid ühisnäitusi.

Loomingulised tegevused, suplus soojas merevees, varjuteatrietendus koos tantsuõhtuga, lustlikud teatevõistlused, ühiselt valmistatud toidud ja tordisöömine sidusid ja tugevdasid kujunenud sõprussuhteid. Pole kahtlust, et toimunud noortekohtumised andsid osalejatele, lisaks tunnistusel nimetatud oskustele, juurde enesekindlust, iseseisvust, oskust teistega arvestada ja julgust suhelda.

“Maalime maailma” blogi asub aadressil: https://maalime.blogspot.com/

Õp Marika ja Heli