Häädemeeste valla koolide ühine õpiüritus Lepaninal 12. juunil

 

Häädemeeste vallas on neli kooli: Uulu Põhikool, Häädemeeste Keskkool, Tahkuranna Lasteaed-Algkool, Metsapoole Põhikool. Ühinenud vallas on üheks väljakutseks sõnastada hariduse arengukava aastani 2025. Tuleb leida vastused küsimustele koolide tuleviku osas laiemalt, st milline saab olema valla haridusvõrk, aga samas leida ka vastused koolide igapäevaelu puudutavatele küsimustele (nt hariduse tugiteenused jms).

Selge on, et hariduse arengukava kirjutamisel osalevad inimesed, kes igapäevaselt selles valdkonnas tegutsevad, sh koolijuhid ja õpetajad. Üksteise paremaks tundmiseks on vaja erinevaid kokkusaamisi. Üheks selliseks oli ühine õppepäev Lepaninal 12. juunil koos koolitaja Martin Tiidelepaga.

Koolide meeskonnad mõtisklesid, milline on iga kooli nägu, mis on kooli väärtused ja olulised eesmärgid. Üheskoos tõdeti, et koolidel on väga palju sarnast, sest eks ole ju iga kooli peamine eesmärk anda lastele parimat haridust. Samas on ka erinevusi. Kui Metsapoolel otsitakse lahendust „sajandi väljakutsele“, kuidas tuua inimesed maale tagasi ning täita ilus koolimaja lastega, siis Uulus on murekohaks, kuidas õpilased koolimajja ära mahutada.

Koolide meeskonnad vaatasid lõppenud kooliaastale tagasi ning sellest lähtuvalt mõeldi, mis on kaasav haridus. Uuendatud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt korraldatakse haridusliku erivajadusega õpilase õpe kaasava õppe põhimõtetest lähtuvalt. Selle kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane üldjuhul elukohajärgse kooli tavaklassis. Seadus on vastu võetud ning nüüd tuleb kohalikel omavalitsustel mõelda, kuidas seadust parimal moel rakendada. Eelkõige tähendab kaasava hariduse põhimõte seda, et iga õpilane saab õppida kodukoolis talle sobivaimal moel. Samas tähendab see teinekord õpetajale ja kaasõpilastele parajaid väljakutseid ning tuleb mõelda, kuidas korraldada õppetöö selliselt, et kõigil oleks hea – nii õpilastel kui õpetajatel.

Kokkusaamine andis kindlasti palju häid mõtteid hariduse arengukava jaoks. Valla haridustöötajad saavad järgmine kord juba kokku augustis.

Ürituse korraldamist toetasid Sihtasutus Innove ja EL Euroopa Sotsiaalfond.