Arenguvestluse küsimustik lapsevanemale (allalaetav dokument)

Abistavad küsimused  LAPSEVANEMALE  arenguvestluseks   ettevalmistamisel

 Küsimus Vastus
1. Mida te hindate oma lapses kõige enam?

 

2. Kuidas suhtub teie laps

kooli, kaasõpilastesse ja õpetajatesse?

3. Kuivõrd olete kursis koolis toimuvaga?

 

4. Kui sageli külastate eKooli? Kui palju infot saate lapselt?
5. Mis lapsele koolis meeldib, mis ei meeldi?

 

6.

 

 

Millistes ainetes saab teie laps kenasti hakkama?
7. Millistes ainetes vajab laps teie arvates täiendavat õpet?
8. Millised on teie lapse huvid ja harjumused?

 

8. Millised on lapse võimalused tegeleda  õppimise ja
huvialadega?
9. Milliseid vaba aja veetmise võimalusi eelistab teie laps?
10. Kas teie laps eelistab tegutseda koos kaaslastega või
üksi?
11. Kuidas teie laps käitub konfliktsituatsioonides?

 

12. Kui teie lapsel esineb õpiraskusi,siis mis võiks olla nende põhjuseks ja kuidas olukorda lahendada?

 

13.

 

Kui kaua valmistub teie laps järgmiseks koolipäevaks?
14. Kuidas reageerite, kui lapsel läheb koolis hästi/
halvasti?
15. Millised on teie lapse eripärad, mida peaksin õpetajana
teadma?
16. Millisena näete meie koostööd?

 

17. Millised on teie ootused ja ettepanekud koolile?