A. de Saint-Exupery “Väike prints”
W. Golding “Kärbeste jumal”
J. D. Salinger “Kuristik rukkis”
D. Leesalu “Mängult on päriselt” või Sass Henno “Mina olin siin”
Kaks eakohast raamatut omal valikul