Häädemeeste Keskkooli arengukavas oleme sõnastanud, et ettevõtlikkusel on meie koolis oluline roll. Kooli üks peamisi eesmärke on, et õpilased on ettevõtlikud ning nad teavad, milleks õpivad. Selle eesmärgi täitmiseks oleme ühinenud projektiga “Ettevõtlik kool”. Projektist saab rohkem lugeda siit: http://arenduskeskus.parnumaa.ee/noortele/ettevotlik-kool/
Projekti käigus toimuvad erinevad tegevused nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks. Õpetajad läbivad erinevaid koolitusi. Koolitusel tutvustatakse, kuidas läbi ettevõtlikkuse on võimalik ainetunde huvitamaks muuta ja siduda õppekava teemad päriseluga. Kuidas luua õpilastele keskkond, kus nad võtavad ise oma õppimise eest vastutuse. Samuti, kuidas aineid omavahel lõimida, kuidas teha koostööd ja muid praktilisi oskusi ning vajalikke teadmisi.