Häädemeeste Keskkooli hoolekogu liikmed:

koolipidaja esindaja Siim Suursild

õpetajate esindajad: Ülle Valgi, Lauri Lepik

õpilasesinduse esindaja: ÕE president Evelin Kurm

lastevanemate esindajad: Triinu Kolla, Enn Hanson, Aire Kallas-Maddison, Eneken Orupõld, Jane Paimre, Katrin Mitt, Merit Allikas, Monika Lille, Kirti Mägi, Tõnu Kiiver, Kaja Aasov, Gea Blond.

Hoolekogu esimees Enn Hanson, aseesimees Gea Blond, protokollija Triinu Kolla.