Häädemeeste Keskkooli laiendatud juhtkond:

Aule Kink – direktor

Ülle Iir – õppealajuhataja

Eeva Noni – sotsiaalpedagoog

Heli Lank – huvijuht

Astrid Rosenberg – haridustehnoloog

Aira Rahu – õpetajate esindaja

Kaire Laine – õpetajate esindaja

Lauri Lepik – õpetajate esindaja

Marika Ristmäe – õpetajate esindaja

Rene Kurm – õpetajate esindaja