Häädemeeste Keskkooli laiendatud juhtkond:

Aule Kink – direktor

Ülle Iir – õppealajuhataja

Eeva Noni – sotsiaalpedagoog

Heli Lank – huvijuht

Astrid Rosenberg – haridustehnoloog

Ele Linkmann – õpetaja, algklassid

Triin Türk – õpetaja, oskus- ja sotsiaalained

Kaire Laine – õpetaja, keeled

Ülle Valgi – õpetaja, reaal- ja loodusained

Rene Kurm – õpetaja, võõrkeeled, rahvusvahelised projektid