IDTitleDescriptionImageDateCategoriesLink
6657Arenguvestluse aruanneArenguvestluse-aruanne2022/05/19Laadi alla
6659Arenguvestluse küsimustik lapsevanemaleArenguvestluseküsimustiklapsevanemale2022/05/19Laadi alla
6648Avaldus 1. klass astumiseksHKK-Avaldus-1-klassi-astujale2022/05/19Laadi alla
6652Avaldus 10. klassi astujaleHKK-Avaldus-10.-klassi-astujale_e-post2022/05/19Laadi alla
6650Avaldus 2.-9. klassi astumiseksHKK-Avaldus-2.-9.-klassi-astujale2022/05/19Laadi alla
6654Avaldus pikapäevarühma astujaleHKK-Pikapaevaruhma-avaldus2022/05/19Laadi alla
6661I kooliastme arenguvestluse küsimustikArenguvestluseküsimustikIkooliastmeõpilasele2022/05/19Laadi alla
6663II kooliastme arenguvestluse küsimustikArenguvestluseküsimustikIIkooliastmeõpilasele2022/05/19Laadi alla
6666III kooliastme arenguvesltuse küsimustikArenguvestluseküsimustikIIIkooliastmeõpilasele2022/05/19Laadi alla
6670Loovtööde koostamise juhendHKK-Loovtoode-koostamise-juhend2022/05/19Laadi alla
6668Õppetöölt vabastamise avaldusAvaldus-vabast-õppetööst2022/05/19Laadi alla
6672Uurimistööde ja praktiliste tööde koostamise juhendHKK-Uurimistoode-koostamise-juhend2022/05/19Laadi alla