24 uut liikmekaarti Euroopasse on välja jagatud

31. jaanuaril toimus seminar värsketele Erasmus+ õpirände akrediteeringu saanud üld- ja täiskasvanuharidusasutustele.
Õpirände akrediteeringu taotlusvoor leidis aset juba 2022. aasta oktoobris. Seminaril said Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhataja Rait Toompere käest pidulikult akrediteerimistunnistuse ning Erasmus+ programmi 35. juubeli auks välja antud meenemündi järgmised asutused:

Akrediteeritud õppeasutuste tunnustamine

  • täiskasvanuhariduses Eesti Vabaharidusliit, Eesti Kunstimuuseum, MTÜ Eesti Reumaliit, Tallinna Rahvaülikool, Vestifex OÜ ning
  • üldhariduses Audentese Koolide SA, Gustav Adolfi Gümnaasium, Haanja Kool, Häädemeeste Keskkool, Käo Põhikool, Kärla Põhikool, Kääpa Põhikool, Maarjamaa Hariduskolleegium, Narva Vanalinna Riigikool, Paide Hillar Hanssoo Põhikool, Põlva Kool, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Raeküla Kool, Ristiku Põhikool, Tallinna Reaalkool, Tallinna Ühisgümnaasium, Tilsi Põhikool, Viljandi Gümnaasium ja Võsukese Lasteaed.

Erasmus+ õpirände akrediteeringut saab taotleda vaid kord aastas ja seda võib pidada kvaliteedimärgiseks -akrediteeringu pälvinud asutused on valmis panustama nii oma töötajate kui õppijate arengusse ja pädevuse tõstmisesse ning selle Erasmus+ perioodi lõpuni ongi neile õpirände toetus garanteeritud.

Täna kogunesid nii 2021. kui 2022. aasta akrediteeritud asutuste koordinaatorid avaseminarile, kus räägiti põhjalikult projekti edasistest sammudest. Töögrupis sai omavahel kogemusi vahetada ning agentuuri esindajatelt kõikidele küsimustele vastuseid pärida.

Tutvustasime ka Erasmus+ kiirendi erinevaid partnerite leidmise võimalusi. Oma kontaktseminaril osalemise kogemust tutvustas Susanna Aija 2021. aastal akrediteeringu saanud Tallinna Euroopa Koolist.

Susanna osales koos 19 riigist pärit 61 kaaslasega eelmise aasta novembris Hispaanias, Santanderis Erasmus+ kontaktseminaril ning eesmärgiks oli koostööpartnerite leidmine õpilaste pikaajaliseks õpirändeks. “Kontaktseminari päevad on väga intensiivsed ja osalemisel peab olema hästi suhtlemisaldis, sest muud moodi partnereid ei leia,” toonitas ta. Tuleb esitada palju küsimusi ning olla ise avatud meelega. Mitmeid partnereid leitigi ja juba on alustatud ka projektialast koostööd. Eesti on väga pop koht, kuhu soovitakse tihti õpirändele tulla. Lisaks arvukatele kontaktidele üle Euroopa tõi kontaktseminar kaasa ka parema arusaama Erasmus+ projektide olemusest ja nende korraldamisest.

Seejärel tutvustasid Euroguidance Eesti spetsialistid Margit Rammo ja Monika Larini õpirände kompetentsikaarte.

Rootsi keelest tõlgitud kolmekeelsed õpirände kompetentsikaardid on abivahend rahvusvahelise kogemuse mõtestamiseks. Kui seminaril osalejad olid kaardimängu läbi teinud kas õpirände kogemuse jagajana või selle hindajana, toodi ühiselt välja, et kaartide kasutamine õpetab aktiivset kuulamist ning laseb jutustajal oma kogemust sügavamalt reflekteerida. Eriti hästi võivad kaardid just noorte õpirändurite puhul tulemust anda, sest hea on näiteks õpilaste grupiviisilise õpirände puhul õhtuti kokku koguneda, et tagasisidestamis- ja peegeldamisharjutusi teha. Samuti on hea tunne kaaslast kiita ning ise kiidetud saada. Leiti ka, et õpirände kompetentsikaartide kasutamine meeskonnaharjutusel võib inspireerida arglikemaid kaaslasi õpirändele minema.

Tiheda päeva lõpetuseks soovitati veel kõikidel akrediteeritud asutuste projektikoordinaatoritel ära harjuda uue ametinimetusega. Erasmuse koordinaator, mis vihjas varem kõrgharidusele, on nüüd ka teistes valdkondades asjakohane!

Järgmine Erasmus+ õpirände akrediteeringute taotlustähtaeg on 19. oktoobril 2023.

ERASMUS+ õpiränne Lätti

18.-22. septembril oli võimalus 8.-10. klassi õpilasgrupil osaleda keskkonnateemalises Erasmus+ projektis Lätis.

Meid võõrustas Staicele Pamatskole koolipere. Õpilased majutati peredesse, mis andis võimaluse inglise keeles suhtlemiseks ning näha lähemalt, kuidas läti kodudes elatakse.

5 päeva olid täis väga põnevaid ettevõtmisi, nagu näiteks räätsadega rabamatk,  “metsaekspeditsioon” ehk orienteerumine metsas, kus igas punktis anti pisike hariv õppetund ning ülesanne lahendamiseks. Lisaks külastasime Ainaži linna, jalutasime selle ajaloolisel muulil ja tutvusime merekooli muuseumiga. Salacgriva linna looduskeskuses räägiti palju olulist vee teemadel ning praktilise ülesandena püüti isegi mõned kalad Salaci jõest välja.

Saime ka näha, kuidas väikeses perefirmas marju ja seeni kuivatatakse ja külmutatakse ning neist erinevaid maitsvaid tooteid valmistatakse.

Pikad jalutuskäigud andsid ülevaate Läti väga kaunist loodusest. Meie retki saatis ilus päikesepaisteline ilm, mis sellisel puhul üsna oluline on.

Õpilased tegid segagruppides töötades keskkonnateemalisi postereid ja esitlesid neid inglise keeles. Lisaks meisterdati looduslikust ja taaskasutatavast materjalist väikeseid vaipu.

Projektinädal lõppes spordipäevaga ning piduliku tunnistuste jagamisega lõpupeol.

Oleme väga tänulikud õpetaja Vizma Luusele ja tema meeskonnale, kes meie päevad nii sisukaks muutsid!

ERASMUS+ õpiränne Saksamaale

Viiel õpilasel Häädemeeste Keskkooli 8., 9. ja 12. klassist oli võimalus 5.-11. novembril külastada meie partnerkooli Schotteni linnakeses Saksa- maal.

Külastuse üks eesmärke oli pakkuda noortele võimalust tutvuda tööeluga Saksamaal, mõeldes enda tulevase karjääri peale. On väga kasulik enne otsuse langetamist erinevaid ameteid lähemalt uurida ja ka proovida. Õpilased said võimaluse töötada kaks päeva omal valikul kas autoremondi- töökojas, mahepõllumajanduse ja veiseliha tootmisega tegelevas farmis või eakatele inimestele suunatud spordikeskuses. Lisaks veetsid õpilased päeva erinevas vanuses erivajadustega inimestele abi pakkuvas sotsiaalkeskuses. Nad küll ei töötanud seal, kuid said siiski hea ülevaate, millega tegeletakse. Lisaks ööpäevaringsele hooldusele ja ka päevahoiule pannakse suurt rõhku puuetega inimeste integreerimisele ühiskonda. Erivajadustega ini- mesed on saanud selles kesku- ses võimaluse luua imeilusat kunsti ja käsitööd ning tegeleda metalli-, puidu-, maalri- ja tapeetimistööga. Valminud toodetest ja pakutavatest teenustest saab linnarahvas lugeda kataloogist. Sotsiaalkeskuse tagahoovis on vahva miniloomaaed eksootiliste lindude ja loomadega, kelle eest kannavad hoolt keskusest tuge saavad inimesed. Saksamaal on tavaline, et 1000 elanikuga asulas pole ühtki poodi või muud asutust. Schottenist 5 km kaugusel Rainrodis on sot- siaalkeskus asutanud korraliku toidupoe. Kümnest kaupluse töötajatest pooled on erivaja- dusega inimesed, kellele on leitud jõukohane koormus ja sobilikud tööülesanded. Kasulik on pood ka asula pensionäridele, kes saavad nautida taksoga Shottenisse söögipoolise järele sõitmise asemel jalutuskäikku kohalikku kauplusesse. Veendusime, et Saksamaal on abivajavad inimesed heades kätes.

Põnev oli ka teise riigi koolimaja külastus ja tundide vaatlemine. Samuti kodudes ööbimine – Schotteni kooli õpilased pakkusid meie õpilastele majutust. Tuli tõdeda, et sakslased on äraütlemata viisakad, sõbralikud ja lahked võõrustajad.

Viimasel päeval toimus ekskursioon Saksamaa finantspealinna Frankfurti. Jalutasime moodsate pilvelõhkujate vahel paiknevas põhjalikult restaureeritud värviliste majadega vanalinnas. Frankfurdi arvukatest muuseumidest külastasime Rahamuuseumit. Lisaks muule põnevale juhiti meie tähelepanu 12 kg kaaluvale kullatükile, mille väärtus on hetkel 800 000 eurot.

Saksamaal käisid õpilased, kes õpivad teise võõrkeelena saksa keelt. Projektis osalesid ka Hispaania õpilased, kes ei olnud saksa keelt õppinud, seetõttu toimusid tegevused inglise keeles. Lisaks inglise keele praktiseerimisele, haaras saksakeelses keskkonnas viibides aga silm ja kõrv ka saksakeelset, samuti oli võimalus õhtuti kodudes keelt harjutada. Õpilased tunnistasid, et pärast reisi vaatavad nad keele õppimisele teise pilguga. Nüüd on neil ju Saksamaal sõbrad, keda oodatakse kevadel vastukülaskäigule.

Mis meeldis õpilastele nädala jooksul kogetust kõige rohkem?

Alison Moora jaoks (12. klass) oli üllatavalt lahe ja rahustav farmi tapamajas liha pakendada, huvitav oli ka suurt lõigatud lehma ühest külmruumist teise viia. Maria Auväärti (9. klass) arvates oli väga äge ise autol rehve vahetada. Marcus Maddison (9. klass) nautis kõige rohkem õhtuid pere ja majutaja sõpradega. Laura Jantsoni (8. klass) jaoks oli suurim väärtus uute inimeste tundmaõppimine ning autoparanduses tegutsemine. Jesper Muhule (8. klass) meeldis kõige rohkem Frankfurdi külastus. Me ei tea praegu, kuidas see kiiresti möödunud nädal Saksamaal õpilaste karjääri või mõnda muud elu tahku mõjutab, kuid esialgu võime päris kindlalt öelda, et Schottenis oldud päevad ei lähe meil kellelgi niipea meelest. Suur tänu Häädemeeste ja Schotteni koolile selle võimaluse eest!

Õpilasi saatsid ja teksti panid kokku õpetajad Mai Nitschke ja Ave Varik.

Fotod: erakogu
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.
Kirjeldus puudub.

Saksamaa õppereisi artikkel Liiviranna lehes. Kooli Facebookis kajastus.