Saksamaa Vogelsbergi kooli ja Häädemeeste Keskooli vaheline koostööprojekt „Rahvusvaheline ettevalmistus ja koostöö tulevaseks tööeluks, tuginedes kahepoolsele kogemusele ja digitaalsetele ressurssidele“ tuleneb tööturu nõudmistest ja vajadustest ning selle eesmärk on toetada õpilasi karjäärivalikute tegemisel. Projekt kaasab ka kohalikke ettevõtteid ja praktikabaase. Õpilastel on võimalus osaleda õpitubades ning perefirmade töös, arendada sotsiaalseid oskusi ning tööelus vajalikke oskusi. Projekti kestvus: 01.09.2019 – 31.10.2020 (14 kuud) Pikendatud kuni 31.07.2022 seoses Covid-19 levikuga.

Projekti eesmärgid:
1) õppida tundma/ võrrelda Eesti ja Saksamaa koolisüsteemi ning karjääriõpet;
2) jagada häid praktikaid ning rakendada kooli õppekavas;
3) luua/ tugevdada sidemeid kooli ja kohalike ettevõtete vahel;
4) toetada õpilasi karjääri planeerimisel;
5) digipädevuste arendamine toimetulekuks Euroopa tööturul;
6) tugevdada rahvusvahelist koostööd,
7) motiveerida noori. Projekti sihtgrupp: 14-16 / 17-aastased õpilased

Oodatavad tulemused:
1) Õpilastel on paremad võimalused valikute tegemiseks tööturul;
2) Õpilased on pädevamad suhtlemises, nii kirjalikult kui suuliselt; paraneb võõrkeeleoskus;
3) Toimub ainete vaheline lõimumine – tehnoloogia, kunst ja disain, kehaline kasvatus, digitaalsed teadmised.
4) Tõuseb teadlikkus keskkonnaprobleemidest kohaliku ettevõtluse kaudu.

Õpilased mõistavad loodust kui keerukat süsteemi, seoseid inimeste ja ümbritseva keskkonna vahel, inimeste sõltuvust loodusvaradest; õpilased vastutavad säästva arengu eest ja õpivad keskkonnasäästlikult tegutsema, valides loodustsäästvaid erialasid. Projekt arendab õpilaste professionaalsust ja laiendab Euroopa noorsootöö mõõdet. Projekti arendatakse ja kavandatakse Schotteni Vogelsbergi kooli ja Häädemeeste Keskkooli koostöös samaaegselt; kasutatakse sarnast metoodikat ning hinnatakse tulemusi iga kuue kuu tagant. Tööd avaldatakse ja neid võrreldakse. Koostöö platvormiks on eTwinning keskkond. Projektil on koduleht.

Projekti tulemused:
• Koolide tutvustused
• Õpilaste küsitlused
• Karjääriõpe Schotteni Vogelsbergi koolis ja Häädemeeste Keskkoolis
• Kohalike ettevõtete ja ettevõtjate tutvustamine
• Õpilasvahetused

https://oujets.ee/projektid/