Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine Häädemeeste Keskkoolis koostöös kohalike ettevõtjatega, kes kasutavad Häädemeeste savi.
Häädemeeste piirkonnas on savi ajalooline maavara. Kaasajal kasutatakse kohalikus ettevõtluses savi vähe. Häädemeeste Keskkooli õpilased õpivad tundma savi kui maavara ning selle kasutamise võimalusi ettevõtluses. Projekti käigus saavad õpilased ka praktiliselt kogeda savi kui materjali käsitöös, kunstis, teraapias, pottsepatöös, ehituses.