Häädemeeste Keskkool liitus Digivihiku programmiga novembrikuus 2019. aastal.
http://www.digivihik.ee

Praktilised tunnikavad, mis panevad õppijate silmad särama.

Digivihik programm on loodud uuendusmeelsetele koolidele ja aineõpetajatele, kes soovivad oma tunnid muuta praktilisemaks ja mängulisemaks. LEGO Education õppelahendustel põhinevad tunnikavad, koolitusprogramm ja võrgustiku tugi tõstab kooli teistest esile.

Toetame koostööle orienteeritud ja projektipõhist õpet, kus õpetamis- ja õppimisvahendid on kaasaegsed ning õpe praktiline.
Panustame tulevastesse talentidesse ja juhtidesse, kes viivad Eesti järgmiste arenguhüpeteni.
Oleme innovatiivsed ja eeskujuks teistele koolidele uute õppemeetodite ja tehnoloogiate kasutajatena.
Kaasaegsete õppevahendite kasutmine võib olla õpilastele hüppelauaks oma huvide avastamiseks ja hiljem karjääri valikul.

Digipädevad õpilased
Õppeaine omandamine
Ainetevaheline lõiming
Õpime koos