Vilistlaskogu

Hea Häädemeeste Keskkooli vilistlane!

Häädemeeste Keskkoolil on palju toredaid ja tublisid vilistlasi ning soov ja mõte on moodustada tegusatest vilistlastest kooli VILISTLASKOGU. Kindlasti on palju neid, kel head mälestused kooliajast ja kes tahavad kaasa lüüa vilistlaskogu moodustamises ja edasises tegutsemises! 

Vilistlaskogusse võiks igast lennust kuuluda vähemalt üks aktiivne vilistlane, kes soovib kooli tulevikule suunatud teemadel rohkem kaasa rääkida.

Kõigil huvilistel palun saata kiri Häädemeeste Keskkooli praegusele huvijuhi Aigi Treumuthi e-posti aadressile aigi.treumuth@haademeeste.edu.ee  Kirjas anna teada, kes Sa oled, millal lõpetasid Häädemeeste Keskkooli ning millist lendu esindad. Kui Sa ise ei soovi olla oma lennu esindaja, siis tee ettepanek oma lennukaaslasele!

Sel aastal tähistame Häädemeeste Keskkooli 170. aastapäeva ning praeguse koolihoone 60. aastapäeva! Meil on soov neid sündmusi korraldada vilistlastega koos!

Jääme ootama teie kirju ettepanekutega, kes võiks ja peaks loodavasse vilistlaskogusse kuuluma!