Kuidas rääkida lastega koroonaviirusest?

Ootamatu kaugõpe tundmatu viiruse tõttu tekitab segadust ja hirmu lisaks täiskasvanutele ka lastes. Innove Rajaleidjal on valminud kaks artiklit, mis aitavad lapsevanematel oma lapsi tekkinud olukorras toetada.
* Esimene artikkel selgitab, kuidas rääkida lastega koroonaviirusest, kuidas aidata maandada lapse hirmu ja ärevust: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/ (vene keeles https://www.innove.ee/ru/blogi-ru/s-detomi-mosno-delitsja-informatsiei-o-korone/ )
* Teine artikkel annab nõu, kuidas last kaugõppe perioodil toetada ja koolitöös aidata: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-saavad-vanemad-oma-last-kaugoppe-ajal-toetada/Soovitame tutvuda ka teiste teemakohaste materjalidega SA Innove kodulehel www.innove.ee