Mis toimus eelmisel nädalal?

Võõrkeeltekuu raames toimusid:

* vene keele kohtumised 6.-7. ja  9.-11. klassile – lauldi venekeelseid laule ja mängiti teemakohast Kahooti;

* 5. – 7. klassis ingliskeelsete ristsõnade lahendamise võistlused. Tublimad lahendajad:

5. klass: Renate Kurm ja Jass-Joann Tali

6. klass: Laura Jantson ja Carmen Näär

7. klass: Henri Pill ja Sander Vanker

* maakondlikul ingliskeelsete ristsõnade võistlusel osalesid Kristian Murulauk, Ruben Fohs, Renate Kurm, Jass-Joann Tali

Reedel 20. mail toimus väga seiklusrikas kooliöö 6. – 12. klassile ning laupäeval 21. mail perepäev. Veelkord suur tänu kõikidele osalejatele ja panustajatele!

Mis toimub sel nädalal?

23. mai            Õpetajate küberturvalisuse koolitus

24. mai            Muusikakooli eriala üleminekueksamid

24. mai            Ukraina kultuurinädala raames kunstnik Jarõna Ilo töötoad:
                        kell 11   4. klass

                        kell 12   5. klass

                        kell 13   8. klassi tüdrukud + kunstihuvilised õpilased 7. – 11. klassist.

25. mai            Keraamika huviringi ja Ukraina õpilased väljasõidul

26. mai            9. kl lõpukell

27.mai             12. kl koolieksam

28. mai kell 13    Muusikakooli kevadkontsert seltsimajas

Eelinfot järgnevateks nädalateks:

30. mai             9. klassi lõpueksam: eesti keel

30. mai – 3. juuni  Õpetajad Aira Rahu, Ele Linkmann ja Ave Varik õppereisil Taanis

31.  mai           10. kl  üleminekueksam 

1. juuni            8. kl loovtööde kaitsmine

1. juuni            4. klass teeb jalgrattalubade saamiseks liikluseksami.

2. juuni            11. kl uurimistööde kaitsmine

2. juuni            Teaduskeskuse AHHAA külastus (2.kl, 3.kl, 4. kl)

2. juuni            Ukraina kultuurinädala raames muusik Ruslan Trochynskyi töötoad

3. juuni            7. kl komplekseksam

3. juuni kell 11 Pärnumaa õpilaste tänupäev Pärnu Muuseumis. Tänupäevale lähevad meie koolist Hannes Jaakson, Karl-Magnus Pruul, Ann-Mari Alfthan.

3. juuni õhtuks panevad õpetajad hinded välja.

3. – 10. juuni  Külas õpilased-õpetajad Saksamaalt Vogelsbergi koolist. Täpne ajakava selgumisel.

4. juuni Põhja-Liivimaa festival

6. juuni 9. kl lõpueksam: matemaatika

6. juuni    Spordipäev. Hommikul tunnid kõikidel klassidel kuni spordipäeva alguseni.

Spordipäeva ajakava:

10.00 – 11.30 staadionil 1. – 6. klass

11.45 lõunasöök 1.- 6. klassile, pärast lõunasööki koju. Enne seda astuvad raamatukogust 5. – 6. kl õpilased ja annavad ära õpikud.

10.45 lõunasöök 7. – 12. klassile.

12.00 – 14.00 spordipäev 7. – 11. klassile.

Pärast spordipäeva lõppu annavad õpikud ära 7. ja 8. klass.

7. juuni koolipäev neile, kellele ei saanud hindeid välja panna, st kel mingeid võlgnevusi.

7. juuni   Õppereis Türile. Osalevad kiituskirjaga lõpetajad ja/või väga head tulemused olümpiaadidel, konkurssidel.

7. juuni kell 15 Õppenõukogu

8. juuni Täiendav õppetöö

9. juuni Klassiekskursioonide päev, st päev koos klassijuhatajaga:

10. juuni:

kell 10 Lõpuaktus 2. – 8. klasside ning 10. – 11. klasside õpilastele.

kell 11 Klassijuhatajatund, tunnistuste kätteandmine.

11. juuni kell 13 Muusikakooli lõpuaktus

14. juuni 9. kl lõpueksam: valikaine

15. juuni 9. kl lõpueksam: ingl. keele suuline eksam

15. juuni kell 14 Häädemeeste valla tublimate õpilaste tunnustusüritus.

17. juuni kell 9 Õppenõukogu

21. juuni 9. klassi lõpuaktus kell 12 ning 12. klassi lõpuaktus kell 15.