KOOLIAASTA AVAAKTUSED

  1. septembril alustame kooliaastat kahe piduliku aktusega: kell 8.00 aktus spordikeskuses 2. – 12. klassile; kell 9.00 aktus spordikeskuses 1. klassile.

Pärast esimest aktust koolipildi tegemine ja toimuvad kolm tundi, sh klassjuhatajatund.
Tundide ajal järjest ka klassipiltide tegemine.
2. – 6. klassi õpilased einestavad kell 10.45 ning 7. – 12. klassi õpilased kell 11.45.
Koolipäev lõpeb kell 12.

Kooliteed alustavate 1. klassi õpilaste pidulik aktus toimub spordikeskuses kell 9.00
NB! Esimese klassi õpilaste pereliikmetel ja külalistel palume kanda aktusel maske.