Õpikute laenutamine

Õpikute laenutamine õpilastele 2021/22 õppeaastaks toimub järgmistel kuupäevadel:

23. augustil
kell 10-11 – 2.-3. klass
kell 11-12 – 4.-5. klass

24. augustil
kell 10-11 – 6. klass
kell 11-12 – 7. klass
kell 14-15 – 9. klass

26. augustil
kell 12-14 – 10.-12. klass

31. augustil
kell 10-11 – 8. klass

Töövihikud jaotavad algklassidele klassijuhatajad, ülejäänud klassid saavad raamatukogust.

Kui sulle antud kuupäev või kellaaeg ei sobi, võta minuga Stuudiumi kaudu ühendust, lepime muu aja kokku.

Ave kooliraamatukogust