* Eelmisel nädalal:

Lõppev nädal oli täis helgeid emotsioone. Õpilasesinduse poolt korraldatud sõbranädal tekitas palju rõõmsat elevust. Igal päeval erinev riietusstiil oli vahva vaheldus argielu rutiinile. Toredad olid ka sportlikud ettevõtmised – vastlapäeva tähistamine koos kogu kooliperega spordikeskuses ja mäesuusatamine Kütiorus. Sõbrapäeva postrid koolimaja fuajees ja hulk sõbrakirju täitsid südame suure soojusega. Sõpradel on meie elus väga eriline koht.

Suur tänu õpilasesindusele ja huvijuht Aigile!

NB! Kuna sõbrapäeval olime keeruliste ilmaolude tõttu kodus, siis sõbrapiltide ja lõpetajate fotoalbumite jaoks piltide tegemine esmaspäeval 19. veebruaril.

* Sel nädalal:

21. veebruar kell 9 seltsimajas 6. – 12. kl õpilastele film „Vara küps“. Pärast filmi lõppu kohtumine režissöör Martti Helde ja operaator Mattias Veermetsaga.

23. veebruar  Vabariigi aastapäeva tähistamine.

            8.00 – 10.40 Tunnid (neli 30-minutilist tundi vastavalt tunniplaanile).

            10.40 Pidulik aktus spordisaalis.

            11.40 – 12.00 Bankett söögisaalis.

26.veebruar – 3. märts  Koolivaheaeg

KIIDAME JA TÄNAME!

26. jaanuaril toimus maakondlik emakeele olümpiaad. Emakeele olümpiaad on igal aastal aktiivseima osavõtuga olümpiaad ning seda enam on suur rõõm väga heade tulemuste üle. Rute Marie Maddison saavutas 11. kl õpilaste hulgas 3 koha. 9. – 10. kl õpilaste hulgas saavutas maakonnas 1. koha Anette-Marie Õis ning 3. koha Helena Pärna. Palju õnne õpilastele ja suur tänu õpetajatele: Kaire Laine ja Silvi Murulauk.

Laupäeval, 10. veebruaril toimus Kilingi-Nõmmes maakondlik kunstiolümpiaad. Häädemeeste Keskkoolist osales Rute Marie Maddison, kes saavutas maakonnas gümnaasiumiõpilaste hulgas 1.koha. Kiitus õpilasele ja tänu õpetaja Marika Ristmäele!

15. veebruaril toimus maakondlik ajaloo olümpiaad. Kiitus osalejatele: Marleen Jõessar, Kristiana Murulauk, Grettelis Vesik, Getter Juurikas, Laura Laine, Marcus Maddison ja tänu õpetaja Eve Pajuväljale.

17. veebruaril toimusid Häädemeeste KK malevõistlused, mille korraldas 8. klassi õpilane Ragnar Pesor oma loovtöö raames. Täname kõiki osalejaid: Silver Song, Sander Song, Kenet Pesor, Ragnar Pesor, Renar Roots, Albert Sepp, Karl-Eerik Valtmäe, Hendrik Allikas. Vilistlasena osales ka Frederik Tammann, kes mitteametlikult sai 2. koha, aga ametlikus lõpparvestuses ei osalenud, kuna tegemist oli siiski meie kooli õpilaste võistlusega. 1. koha saavutas Renar Roots, 2. koha Kenet Pesor ning 3. kohta jagasid Hendrik Allikas ja Ragnar Pesor. Palju õnne!

* Eelinfo:

27. ja 28. veebruar   Õpetajate koostööpäevad: uus kooli õppekava.

27. veebruar: õppekava üldosa

28. veebruar: Õpilaste õpioskuste parendamine. Päeva juhivad Merlin Linde ja Kati Aus.

12.02 – 29.03    TALISe uuring 7. – 9. klassi õpetajatele.

12.02 – 10.03 Riiklik rahulolu-uuring 4., 8., 11. klassi õpilastele ning õpetajatele ja lapsevanematele.

4. märts    Inglise keele kirjalik 9.kl elektrooniline katseeksam.

13. märts  9. klassi õpilaste individuaalsed karjäärinõustamised.

13. märts kell 14.40  Õppenõukogu: 2. trimestri kokkuvõte.

15. märts  9. klassi õpilaste initsiatiivil viib Jüri Ratas neile läbi ühiskonnaõpetuse tunni.

10. – 16. märts  Eripedagoog Gäthlyn Kukk koolitusel Tenerifel.

18. ja 19. märts  9. ja 12. klassi karjääripäev – kooli ja tööle kandideerimine ning sisseastumis- ja töövestluste simulatsioonid.

19. märts kell 13.00  Loeng gümnaasiumiõpilastele: „Inimkaubandus!? Kas tõesti puudutab ka mind?“

23. märts – 1. juuni  Vahetusõpilane Saksamaalt Schottenist Vogelsbergi koolist: Armin Salavati.

28. märts  Punase Risti esmaabi koolitus: 8.kl 10.00; 7.kl  11.00 – 12.45; 5. kl 13.00

4. aprill  1.- 3. klass teatris Estonia vaatamas muusikali „Pipi Pikksukk“

9. aprill  Eesti keele elektrooniline katseeksam 9. klassile.

15. – 19. aprill. Erasmus+ õppereis Hispaaniasse. Osalevad Viktor Koop, Aigi Treumuth, Karl-Eerik Valtmäe, Iiris Valtmäe, Hendrik Allikas, Jass Joann Tali, Karolin Saarts.

22. aprill  Eesti keele riigieksam 12. klassile.

2. mai  Inglise keele riigieksam 12. klassile.

6. – 10. mai  Erasmus+ raames külalised Saksamaalt Schottenist Vogelsbergi koolist.

11. mai – 25. mai  Getter Juurikas ja Timmu Kiiver vahetusõpilastena Saksamaal Schottenis Vogelsbergi koolis.

7. mai  Matemaatika 9.kl elektrooniline katseeksam.

23. mai  Matemaatika riigieksam 12. klassile.

30. mai – 1. juuni  Riigikaitse välilaager

30. mai  12. klassi koolieksam.

31. mai  9. klassi eesti keele lõpueksam.