Eelmisel nädalal:

Teisipäeval 6. septembril toimus õpilasesinduse koosolek. Sel õppeaastal kuuluvad õpilasesindusse: 4. klassist: Bairon Moora, Johanna Kallas; 5. klassist  Kristiana Murulauk, Grettelis Vesik; 6. klassist Nora Varik, Hendrik Allikas; 7. klassist  Iiris Valtmäe, Carmen Maria Näär, Laura Jantson; 8. klassist Marcus Maddison, Klaudia Ringas; 9. klassist  Mia Parik, Anette-Marie Õis, Annaliisa Suigusaar; 10. klassist Katrin Kurm, Helena -Liis Heliste, Evelin Kurm; 11. klassist Alison Moora; 12. klassist Heivi Lepik, Kaidi Siim, Henri Kaldas.

Toimusid valimised ning ÕE liikmed tegid selleks aastaks järgmise valiku:

ÕE president: Evelin Kurm

Sekretär/ asepresident: Helena-Liis Heliste

Kultuuriorganisaator: Heivi Lepik

Kunstnikud: Katrin Kurm, Annaliisa Suigusaar

ÕE liikmed arutasid kodukorra muutmist ning avaldasid toetust ettepanekule, et sel aastal on fookuses head suhted ning nutitelefonid võiksid olla koolipäeval õpilastel koolikotis. Tehti ettelanekuid meetmete osas, kui õpilased ei täida kodukorda.

Lisaks esitati palve direktorile, et koolimaja võiks olla soojem.

NB! Esmaspäeval lülitatakse koolimajas küte sisse ning õpilasesinduse liikmed lubasid aidata jälgida, et temperatuur klassiruumides oleks ca 21°C.

Õpilasesindus otsustas, et traditsooniliselt osaletake oma kohvikuga ettevõtmises „Maal elamise päev“.

Kolmapäeval, 7. septembril toimus lastevanemate koosolek. Teemad: õppeaasta numbrites ja õppimisest laiemalt; viirushaigustest; huviringid; heade suhete aasta: KiVa, telefonid, uute õpilaste toetamine; koolimaja renoveerimise plaan, hoolekogu liikmete valimine; küsimused jm info.

Valiti lastevanemate esindajad hoolekogusse.

Häädemeeste Keskkooli hoolekogu koosseis:

koolipidaja esindaja – Siim Suursild

õpetajate esindajad: Lauri Lepik ja Ülle Valgi

lastevanemate esindajad: Gea Blond, Kirti Mägi, Tõnu Kiiver, Liia Õitspuu, Katrin Mitt, Enn Hanson.

Reedel 9. septembril osales õpetaja Viktor Koop Pärnus metoodikapäeval, et saada ülevaade LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtete rakendamisest ning ainetevahelisest lõimingust klassides, kus õpivad muu kodukeelega õpilased, sh Ukraina lapsed.

*Eelinfo sündmuste osas:

12.-23. september Maailmakoristuspäev, millest meie kool traditsiooniliselt osa võtab. Oleme registreerunud ja loodame, loosiõnn naeratab meile. Kõikide osalenud koolide vahel loositakse välja koolikontsert.  

14. september Hoolekogu koosolek

24. september Maal elamise päev. Häädemeeste vallas tähistatakse seda Võiste sadamas. Meie poolt ÕE kohvik.

28. september: õpilastel iseseisva õppimise päev, õpetajatel koolituspäev. Meie õpetajad osalevad pikas koolitusprogrammis teemal “Autistlik ja ATH laps koolis.”. Esimesed koolituspäevad olid 22. – 23. augustil, mil õpetajad said ülevaate autistlikest ja ATH lastest. 28.septembril koolituspäev teemal “Vaimse tervise hoidmine ja isiklik toimetulek” ning 24.-25.oktoobril „Strateegiline planeerimine”.

3. – 7. oktoober Erasmus+ INTEGRA Lätis

5. oktoober Õpetajate päeva tähistamine koolis

7. oktoober Õpetajate päeva tähistamine vallas

31. oktoober – 4. november Erasmus+ projekti raames õpetajad töövarjuks Soomes

7. november – 11. november Erasmus+ projekti raames õpetajad töövarjuks Ungaris