Meie kool valiti osalema Tartu Ülikooli Noored Koodi programmis, st meie kooli reaalsuuna õpilased saavad suurepärase programmeerimise kursuse osaliseks. IT-õpikoda Noored Koodi on suunatud 7.–9. klassi õpilastele eesmärgiga õpetada noori programmeerima. Sellest lähtuvalt toimuvad valikaine tunnid järgmistel kuupäevadel: 01.11, 09.11, 17.11, 22.11 ja 30.11 kell 11.00-14.40. Viimased 10 valikaine tundi 3. kooliastme õpilastele toimuvad alles kevadel.

Pime aeg on kätte jõudnud ning helkurite kandmine on äärmiselt vajalik. Meie õpilasesinduse liikmed viisid läbi traditsioonilise helkurite kontrolli. Kontrollimise tulemus ei teinud just meelt rõõmsaks – väga paljudel õpilastel helkur puudus. Nüüd neil see olemas ning loodame, et helkurit kantakse ka edaspidi. Aitäh kõigile, kes teevad end pimedal ajal nähtavaks!

Saatsime enne koolivaheajale minekut lapsevanematele küsitluse lingi, et saada teada lapsevanemate mõtteid ja soove koolituste teemal. Suur tänu neile 24 lapsevanemale, kes vastasid!

18 lapsevanemat vastasid, et peavad koolis oluliseks, sest vahetevahel on mõni koolitus väga asjalik.
6 lapsevanemat peavad lastevanemate koolitusi koolis väga oluliseks, sest alati saab mõne hea mõtte või juhise, kuidas paremini toimetada.

Populaarseimad teemad olid: “Kuidas tulemuslikumalt õppida (mälutreeningud)” ja “Koolikiusamine”. Palju hääli said ka teemad: “Vaimne tervis (kuidas vältida stressi ja vanemana läbipõlemist)”, “Kuidas seada piire (lapse ja vanema vahelised suhted)” ning “Kodu ja kooli vaheline koostöö”.

Rõõm, et lapsevanematel on koolituste vastu huvi. Täname ka heade sõnade, toredate mõtete ja ettepanekute eest! Anname peagi teada, millal miskit saab toimuma.

* Sel nädalal:

7. novembril kell 13.30 -15.00 Pernova Loodusmajas traditsiooniline 8.klasside õppepäev: “STEAM: Inimkeha kui tervik”.Osalevad Ragnar Pesor ja Artur Laagus ning õpetaja Ülle Valgi.

5. – 11. november  Erasmuse projekt: õpilased Saksamaal, külas Schotteni koolil: Maria Auväärt, Marcus Maddison, Jesper Muhu, Laura Jantson, Alison Moora. Saatjateks õpetajad Ave Varik ja Mai Nitschke.

9. novembril Alexela Kontserdimajas Noortekonverents “Kuidas oma elu juhtida?”. Osalevad Õpilasesinduse esindajad.

*Eelinfo sündmuste osas:

13. november kell 13.30-16.00 valla noortevolikogu poolt korraldatav osaluskohvik külakeskuses Tahku Tare: „Tarbimishullusega silmitsi seistes – kuidas vähendada tarbimist? Kuidas vähendada jäätmeid, sh toidujäätmeid?“

14. november   Distants- ja iseseisva õppimise päev. Õpetajatele koolitus: AI koolis

15. november   Karjääripäev: 7., 8., 9. ja 12. klassile

17. november   Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutatud uudishimu päev

2. ja 3. detsember    Maakondlikud ja Häädemeeste valla lahtised meistrivõistlused kabes ja males. Toimuvad Häädemeeste Keskkoolis.

8. detsember   Mängudeõhtu Häädemeeste Seltsimajas 7. – 9. klassile. Õpilaste loovtöö.

19. jaanuar   VõrguÖÖ