III kooliastme loovtöö (8. klass)
Õpilasuurimus või
praktiline töö (11.klass)

III kooliastme loovtöö  vahekokkuvõte  05.02.2018, kaitsmine 04.06.2018.

11. klassi õpilasuurimuse või praktilise töö esimene vahekokkuvõte 27.11.2017, teine vahekokkuvõte 05.03.2018, kaitsmine 05.06.2018.

Juhendid:

HKK-Loovtööde-koostamise-juhend (laadi alla)

HKK-Uurimistööde-koostamise-juhend (laadi alla)

Informaatikaõpetaja on loonud õppematerjali kirjalike tööde koostamiseks ja vormistamiseks, õppematerjal asub aadressil https://oujets.ee/astrid

*Juhendid on alla laetavad .doc formaadis